Fiber Optik Nedir?

Gelişen teknolojinin hayatımıza soktuğu yeni bir kavram Fiber Optik, üstün teknoloji ile üretilmiş insan saç teli kalınlığındaki cam fiberlerden ışık ile veri taşıyan bir sistemdir. Işığın kırılması esasına dayanarak iletim yapar. Sinyaller ışık ile iletildiğinden iletim hızı 300bin km/saniyedir.Sinyalin iletimi elektriksel olmadığı için standart bakır iletim hatlarında görülen dış ortan sinyallerinden etkilenme, yan yana giden kablolarda sinyallerin karışması gibi durumlar fiber kablolarda görülmez. Fiber sistemlerde bir elektrik akımı olmadığı için kısa devre gibi arızalar ve yangın tehlikesi yoktur. Ayrıca Fiber kablonun cam olması, nem, sıcaklık gibi iklimsel faktörlerin etkisinin yok sayılacak kadar az olmasını sağlar.

 • Düşük Maliyet– Birkaç kilometrelik optik kablo, eşit uzunluktaki bakır tellere göre daha düşük maliyetlerle sağlanabilir. Bu da altyapı maliyetlerini azaltır.

 • Daha İnce– Teknik olarak optik fiber bakır tele göre çok daha küçük çaplarda üretilebilir ve kullanılabilir.

 • Yüksek Taşıma Kapasitesi – Fiber optik bakır tellere göre daha ince olmasına rağmen bakır telin 100lerce katı veri taşıyabilir.

 • Daha Az Sinyal Kaybı – Fiber optikte sinyal kaybı bakır tele göre çok daha düşüktür.

 • Işık Sinyalleri – Bakır tellerdeki elektrik sinyallerinin aksine, tek bir fiberin içindeki ışık sinyalleri aynı kablonun diğer fiberlerindeki sinyallere karışmaz. Bu daha net telefon görüşmeleri veya daha net bir TV yayın alımı yani sonuçta daha temiz bir hat sunar.

 • Düşük Güç – Fiber optik daha düşük sinyal kaybı nedeniyle düşük güç vericileriyle çalışabilirken bakır telde yüksek voltajlı elektrik vericiler kullanılıyor. Bu ise enerji tasarrufu sağlar.

 • Dijital Sinyaller – Optik fiberler özellikle bilgisayar ağları gibi dijital bilgi taşıma ortamları için idealdir.

 • Yanıcı Değil – Optik fiberden elektrik geçmediği için yangın tehlikesi oluşturmaz.

 • Esnek – Fiber optik çok esnek ve ışığı gönderip alabildiği için birçok amaçla esnek dijital kamerada kullanılır. Sağlık alanında görüntüleme (endoskopi, karın duvarından geçirilen ve iç organların görülmesini sağlayan laparaskop, vs), mekanik görüntüleme (uçak, uzay mekiği ve otomobil motorlarındaki kaynakları tespit etme) ve sıhhi tesisat alanlarında (boruların içerisinde) kullanılıyor.

Yayın Dağıtmında Fiber Optik

Günümüzde inşa edilen toplu yaşam alanlarında TV yayın dağıtımı önemli bir iştir. Bakır tel sistemlerde blok sayısı ve mesafeler arttıkça hem sinyal kalitesi azalır hem de aralarda kullanılan aktif eleman sayısı artar Bu gelişmeler ise sistemin stabil çalışmasını engeller. Ayrıca olası bir hatanın tespitini neredeyse imkansız hale getirir. Fiber Sistemin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz

 • Kaybın az olması dolayısı ile ara aktif eleman kullanımının olmaması

 • Birden fazla kabloda taşınacak veri bir tek fiber üzerinden taşınabilir

 • Çevre şartlarından etkilenmemesi sebebi ile ömrü çok uzundur

 • Gelişime açık bir sistem olduğu için sistemde yapılacak değişim ve yeniliklere zaten hazırdır

 • Daha az aktif eleman olduğu için arıza oranın düşük olması

Fiber Optik Dağıtım Sistemleri

Fiber Optik Uydu Dağıtım Sistemlerinde, antenden alınan veri Fiber-Optik LNB ile optik sinyallere dönüştürülür. Standart sistemde 4 tane RG6 veya RG11 kablo ile taşınması gereken sinyal tek bir kıl fiber ile taşınabilecek hale gelir. Fiber optik sinyal nokta sayısına göre fiber splitter kullanılarak bölünür.Standart bölücülerde oluşan gürültü ve bozulmalar fiber optik bölücülerde yoktur. Bölünen sinyaller alıcı noktalara fiber optik kablolar ile ulaştırılır.Uzak mesafelerde kullanılması gereken yükselticilere fiber optik sistemde ihtiyaç yoktur, merkezden çıkan fiber optik kablo doğrudan son noktaya bağlanır. Alıcı noktalarında dağıtım türüne göre Quad veya Quattro GTUlar ile tekrar elektrik sinyaline dönüştürülüp dağıtılır. Bu sayede uzak mesafeden kaynaklı veri kayıp ve bozulmaları en aza indirildiği gibi kablo ve aktif eleman maliyeti de en aza indirilmiş olur.

2018-10-15T11:46:17+03:00